Privacy Verklaring

Bij het bezoeken van deze website wordt uw IP-adres door de webserver gelogd. De weblogs worden na 3 maanden van de server verwijderd. Deze logs kunnen alleen worden ingekeken door de server-administrator en zijn niet beschikbaar voor de eigenaar van deze website.

Wel worden er van deze logs statistieken gegenereerd die alleen door de eigenaar van de website in te zien zijn. In deze statistieken staan 2 tabellen voor de 100 belangrijkste bezoekers met bijbehordend IP-adres of hostnaam. Het kan dus voorkomen dat uw IP-adres of hostnaam in een van deze tabellen voorkomt. Deze statistieken worden na 12 maanden verwijderd.

Indien u naar een gebruiker van dit domein mailt wordt het IP-adres van de SMTP-host door de mailserver gelogd. De maillogs worden na 11 weken van de server verwijderd. Deze logs kunnen alleen worden ingekeken door de server-administrator en zijn niet beschikbaar voor de eigenaar van deze website.

Voor vragen kunt u contact opnemen via postmaster@ottolander.nl.

Privacy Statement

When visiting this website your IP address will be logged by the webserver. The web logs are deleted from the server after 3 months. These logs can only be viewed by the server administator and are not available to the owner of this website.

These logs are being used to generate statistics that can only be viewed by the owner of this website. These statistics contain 2 tables that show the top 100 visitors with their IP address or host name. It could happen your IP address or host name is in either of these tables. These statistics are removed after 12 months.

When you mail a user of this domain the IP address of your SMTP host is logged. The mail logs are removed from the server after 11 weeks. These logs can only be viewed by the server administator and are not available to the owner of this website.

For more information please contact us through postmaster@ottolander.nl.