robsteenbergen.nl

about | works | contact | links | blog


EN

The border is the line that divides and binds countries. Sometimes (made) visible, often not, it's the place where beginnings and ends meet. In Europe, within the Schengen area, the disappearance of internal border controls and the obvious markings that come with them, has made the border an inconspicuous element in the landscape (although recent developments at the European external borders, and some internal borders, suggest otherwise), while elsewhere in the world efforts are made to transform the border into a repellent and inaccessible place. The border is a place that I'm drawn to, a place that raises questions about territory, transition and change. In my works I express my fascination for borders, attempting to stimulate thought and reflection on the ambiguous nature of the border.

NL

De grens is de lijn die landen verbindt en scheidt. Soms zichtbaar of zichtbaar gemaakt, vaak niet, is de grens een plaats waar begin en einde bijelkaar komen. In Europa, binnen het Schengengebied zijn de interne grenscontroles, en daarmee de bekende aanduidingen grotendeels verdwenen en daarmee is de grens een onopvallend element geworden in het landschap (hoewel recente ontwikkelingen aan de Europese buitengrenzen, en die er binnen, anders doen vermoeden), terwijl elders in de wereld alles in het werk wordt gesteld om de grens afschrikwekkend en ontoegankelijk te maken. Voor mij is en blijft de grens een plek waar ik naar toe getrokken wordt, en die voor mij vragen oproept over territoriteit, overgangen en verandering. Met mijn werk verbeeld ik mijn fascinatie voor grenzen en tracht ik gedachten en reflectie te stimuleren over de ambigue aard van de grens.